Go to Top

CE-9 Maunel Merkezleme Sistemi

  • merkezleme-optolazer

CE-9

Nidek`in manuel merkezleme ünitesi CE-9, kolay kullanımı ve ergonomik tasarımıyla öne çıkan bir ünitedir. Güçlü ısık kaynağı sayesinde rahat ve doğru merkezleme yapılmasını sağlar.

ÖZELLİKLER


Geniş Görüş Alanı

Yüksek Hassasiyet

Yeterli Oranda Işıklandırma İçin Ayarlanabilir Işık Seviyesi

Hafif ve Küçük

CE-9 KOLAY KULLANIM KILAVUZU

TEK ODAK BİFOKAL PROGRESİF
Tek odaklı camlarda bloklama iki şekilde yapılabilir. * Bifokal camlarda, camın yakın için olan kısım belirgin bir segment halindedir. * Çerçeve okuma ünitesi ile çerçeve ya da şablonu taratıp şekli ekrana çağırınız.
a) Optik Merkezden (Aktif) * Camı sağ veya sol, hangi taraf olduğuna dikkat ederek CE-9’un tablasına koyup hizalayınız. * Hastanın pupila değerini giriniz.
b) Geometrik Merkezden (Pasif) * Eğer cam sağ ise R yazan segment ile sol ise L yazan segment ile çakıştırınız. * Hastanın pupila yüksekliğini PT olarak giriniz.
a) Aktif Mod * Vantuz üzerine uygun etiketi yerleştirip, bloklayıcı kola takınız. * Pasif modu seçtikten sonra kesicide çıkan değerleri alınız.
* Fokometreyle 3 nokta işaterleme işlemi yapılmış olan camı CE-9’un tablasına koyunuz. * CE-9’un bloklama kolunu sola doğru 90 derece çevirip camı bloklayınız. * Ör: →3.2
* Ortadaki noktayı ekran üzerindeki “sıfır” a hizalayıp, yandakileri de yatay çizginin içerisine gelecek şekilde ayarlayınız.        ↑5.0
* Vantuz üzerine uygun etiketi yerleştirip, bloklayıcı kola takınız. * Bu değerler size, CE-9 üzerinde camı bloklarken odağı merkezden sağa doğru 3.2 mm ve merkezden yukarı doğru 5.0 mm kaydırmanız gerektiğini göstermektedir.
* CE-9’in bloklama kolunu sola doğru 90 derece çevirip camı bloklayınız. * Camı sağa/sola ve yukarı/aşağı doğru kaydırarak ayarlayınız.
b) Pasif Mod * Vantuz üzerine uygun etiketi yerleştirip, bloklayıcı kola takınız.
* Çerçeve okuma ünitesi ile çerçeve ya da şablonu taratıp şekli ekrana çağırınız. * CE-9’un bloklama kolunu sola doğru 90 derece çevirip camı bloklayınız.
* Hastanın pupila değerini giriniz.
* Hastanın pupila yüksekliğini PT olarak giriniz.
* Pasif modu seçtikten sonra kesicide çıkan değerleri alınız.
* Ör: →3.2
      ↑5.0
* Bu değerler size, CE-9 üzerinde camı bloklarken odağı merkezden sağa doğru 3.2 mm ve merkezden yukarı doğru 5.0 mm kaydırmanız gerektiğini göstermektedir.
* Camı sağa/sola ve yukarı/aşağı doğru kaydırarak ayarlayınız.
* Vantuz üzerine uygun etiketi yerleştirip, bloklayıcı kola takınız.
* CE-9’un bloklama kolunu sola doğru 90 derece çevirip camı bloklayınız.